Public Screens Forum

Updates

As a result of the SpaceSee research project, a guidebook about screens in public space, has been published. This Handboek schermen in de publieke ruimte, van intentie tot gebruik, has been published in Dutch, considering the range of the project: Netherlands and Belgium. An English translation is being considered. More and more screens appear in public space, with mostly marketing driven content. The guidebook aims at screens with added value and deals with public friendly, not merely commercial concepts, incorporating the demands of public and space and the interests of its owners and users. It offers answers to questions about placement, content, technology, interaction and exploitation and has been written for owners and managers of public space, for students and researchers and for companies offering products or services for public screens. For more info please get in touch with Hans Ter Burg of The Public Screens Forum: hans@thefrontroom.nl. If you wish to order a (Dutch) copy, you can do it here. Price: € 21,50 (inc VAT, transport and handling).

HANDBOEK SCHERMEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE

Het beoogde resultaat van het SpaceSee onderzoeksproject (zie ook elders op deze site), het Handboek schermen in de publieke ruimte, van intentie tot gebruik, is klaar. Het beschrijft in een aantal fasen het proces dat bedrijven en overheidsinstellingen met de wens een publiek (interactief) scherm te plaatsen kunnen volgen. De afgelopen jaren verschijnen er steeds meer schermen in de publieke ruimte. Ze doen meestal dienst als digitale reclameborden en dragen weinig bij aan een positieve beleving van de ruimte waarin ze zich bevinden. Het handboek richt zich op het ontwikkelen van publieksvriendelijke beeldschermen met een meerwaarde voor de publieke ruimte. Welke eisen stelt de omgeving aan het scherm en de overige techniek? Wat zijn de behoeften van het publiek wat betreft de content op het scherm en welke belangen hebben bedrijven en overheden bij het plaatsen van een scherm? Met behulp van een stappenplan en het SpaceSee-canvas worden deze en andere vragen over plaatsing, content, techniek, interactie en exploitatiemodel beantwoord. Het handboek richt zich op eigenaren van publieke ruimten, op studenten en onderzoekers en op bedrijven die producten of diensten aanbieden op het gebied van publieke schermen. Het is verschenen in februari 2014 onder redactie van Mettina Veenstra (Saxion) en Niels Wouters (KU Leuven). Het boek kost € 21,50 (= € 19,00 voor het boek, incl. BTW + verzend- en handlingskosten) en is hier te bestellen.

< Terug naar overzicht