Public Screens Forum

SpaceSee is een onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam, geïnitieerd vanuit het lectoraat Interactive Public Spaces, over publieke schermen, interactieve toepassingen en de mogelijke toegevoegde waarde voor de publieke ruimte. SpaceSee is gestart in het najaar van 2011 en is afgerond in het najaar van 2013.

Het project is financieel ondersteund door RAAK-mkb en is gedragen door een consortium, waarin relevante disciplines zijn vertegenwoordigd: content, techniek, interactiviteit, exploitatie/commercie, wetenschap, media, architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het consortium bestaat uit: het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, het MediaLab van de Hogeschool van Amsterdam, EumediaNet, Ngage Media, Illuminate, UNStudio architecten, Inqubative, Novay en The Front Room.

SpS hb cover

Er zijn onderzoeksinstrumenten ontwikkeld en kennis, inzichten en praktische richtlijnen zijn vastgelegd in het Handboek schermen in de publieke ruimte, van intentie tot gebruik, gepubliceerd in februari 2014 onder redactie van Mettina Veenstra (Saxion) en Niels Wouters (KU Leuven).
De afgelopen jaren verschijnen er steeds meer schermen in de publieke ruimte. Ze doen meestal dienst als digitale reclameborden en dragen weinig bij aan een positieve beleving van de ruimte waarin ze zich bevinden. Het Handboek schermen in de publieke ruimte richt zich op het ontwikkelen van publieksvriendelijke beeldschermen met een meerwaarde voor de publieke ruimte. Welke eisen stelt de omgeving aan het scherm en de overige techniek? Wat zijn de behoeften van het publiek wat betreft de content op het scherm en welke belangen hebben bedrijven en overheden bij het plaatsen van een scherm? Met behulp van een stappenplan worden deze en andere vragen over plaatsing, content, techniek, interactie en exploitatiemodel beantwoord.
Het handboek richt zich op eigenaren van publieke ruimten, op studenten en onderzoekers en op bedrijven die producten of diensten aanbieden op het gebied van publieke schermen.
In het handboek, dat hier kan worden besteld, is een (te downloaden) canvas opgenomen, dat helpt bij het beschrijven van de locatie, het vaststellen van de voorwaarden en de keuze voor een scherm en contentconcept.
Het boek kost € 21,50 (= € 19,00 voor het boek, incl. BTW + verzend- en handlingskosten).

De resultaten van SpaceSee zullen worden gecontinueerd middels het Public Screens Forum, dat als doel heeft symposia te organiseren en publicaties te verzorgen.

SpaceSee is a researchproject (2011-2013) at the Amsterdam University of Applied Sciences, initiated by the lectureship Interactive Public Spaces, about public screens, interactive applications and the potential added value to public space.

SpaceSee has been supported by a consortium representing relevant disciplines like content production, technology, interactivity, exploitation, science, media, architecture and urban design.

Research instruments have been developed and knowledge, views and practical information have been put together in a guidebook, which has been published in february 2014. If you wish to order it (in Dutch!), you can do it here. The intention is to publish an English translation later on. The book includes a (downloadable) canvas, helping to describe the location, its conditions and to choose the right screen and content concept.

The project results will be continued and taken further by the Public Screens Forum, by means of symposia and publications.

Consortium

SpaceSee is een project van de Hogeschool van Amsterdam, met name het lectoraat Interactive Public Spaces, in het consortium vertegenwoordigd door lector Mettina Veenstra en docent Bert Pinkster. Het consortium bestaat verder uit:

 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is bij SpaceSee betrokken omdat het gespecialiseerd is in content en het ontsluiten daarvan.
 • Het MediaLab van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar innovatieve interactieve media, waaronder publieke schermen.
 • EumediaNet richt zich op nieuwe toepassingen van media in de openbare ruimte, ontwikkelt stadsmedianetwerken van grote en kleine schermen.
 • Ngage Media is media-exploitant, gespecialiseerd in digital outdoor en actief op schermen op meer dan 4000 locaties.
 • Illuminate Outdoor Media ontwikkelt (interactieve) beeld- en lichttoepassingen om de publieke ruimte aantrekkelijker, veiliger en herkenbaarder te maken.
 • UNStudio is een internationaal opererend architectenbureau, dat in een aantal ontwerpen gebruik maakt van LED-technolgie (mediafaçades).
 • Inqubative is gespecialiseerd in interactieve merkbeleving, maakt concepten die video integreert in straatbeeld, interieur design en merkuitingen.
 • Novay realiseert ICT-gedreven innovaties bij bedrijfsleven en overheid met impact voor mens, maatschappij en economie.
 • The Front Room adviseert bij de realisatie van digital outdoor en de ontwikkeling van lokaal relevante content en totaalconcepten.

SpaceSee is a project by the University of Applied Sciences Amsterdam, lectureship Interactive Public Spaces, represented by lecturer Mettina Veenstra and teacher Bert Pinkster.
The other SpaceSee consortium members: * Netherlands Institute for Sound and Vision – specialized in content archiving and content disclosure.

 • MediaLab at the University of Applied Sciences Amsterdam – research innovative interactive media, inc. public screens.
 • EumediaNet – new media applications in public space, citymedia networks using bigger and smaller screens.
 • Ngage Media – media exploitation of digital outdoor, at more than 4000 locations.
 • Illuminate Outdoor Media – (interactive) image and light applications, to make public space safer,more attractive and recognizable.
 • UNStudio – international architects, uses LED-technolgy (mediafaçades) in several projects.
 • Inqubative – interactive branding and integrating video concepts in streetscape, interior design and brand exposure.
 • NovayICT-driven innovations for business and government, with consequences for human beings, economics and society.
 • The Front Room – consultancy and management for digital outdoor, development of locally relevant content and overall concepts.

Deelnemers

Naast het consortium is er een aantal deelnemers: bedrijven of personen die verwante activiteiten ontplooien, input kunnen leveren en op de hoogte worden gehouden van de voortgang van SpaceSee. Tot nu toe zijn dat de Amsterdam Innovatie Motor (voor o.a. de creatieve industrie), Beam Systems (video en projectie), Hecla (audio- en videosystemen), NABB (Nationaal Adviesbureau Buitenreclame), NTR (publieke omroep), Vivango/Roomloaded (interactieve concepten), VVV Vlaardingen (toerisme), Brenninkmeijer & Isaacs (mediaproductie), Zuidoost Partners (citymarketing Amsterdam Zuidoost), AT5 (lokale omroep Amsterdam), Jan Scholte (audiovisuele projecten) en Alex Talsma (advies digitale communicatie).

Besides the consortium there is a number of participants: companies and inividuals involved in related activities like media production, broadcasting, citymarkting, tourism, innovation, communication and technics. They can provide input and are informed about SpaceSee’s progress.