Public Screens Forum

In a pedestrians/cyclists tunnel in Amsterdam suburb South East, the Moodwall has been installed, an interactive LED-wall developed by Illuminate. Using infra-red cameras, the light pattern reacts to the movements of passers-by.
Previously felt as dark and unsafe, the underpass is now perceived as much more accessible. In 2009 the project won the Dutch Design Award for best public space product. The jury: “The Moodwall addresses a social problem and contributes to a solution at the same time. The interaction with passers-by makes the environment playful, more attractive and safer.”
In the context of the SpaceSee research project (see elsewhere on this site) the functionality and effectiveness of this lightwall will be investigated by students of the Amsterdam University of Applied Sciences.

Moodwall

In een voetgangers-/fietserstunnel onder de Bijlmerdreef in Amsterdam Zuidoost bevindt zich de Moodwall, een door Illuminate ontwikkelde interactieve LED-lichtinstallatie, die middels infraroodcamera’s reageert op de bewegingen van passanten.
De eerst als duister en onveilig beleefde onderdoorgang wordt nu als aanzienlijk toegankelijker ervaren. In 2009 won het project de Dutch Design Award voor het beste product in de openbare ruimte. “De Moodwall adresseert een sociaal probleem en draagt tegelijkertijd bij aan een oplossing. De interactie met passanten maakt de omgeving speels, aantrekkelijker en veiliger”, aldus het juryrapport.
In het kader van het SpaceSee-project (zie elders op deze site) zullen het functioneren en de effectiviteit van deze lichtmuur nader worden onderzocht door studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

< Terug naar overzicht