Public Screens Forum

—SpaceSee is een onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam, geïnitieerd vanuit het lectoraat Interactive Public Spaces, over publieke schermen, interactieve toepassingen en de mogelijke toegevoegde waarde voor de publieke ruimte.

SpaceSee is a research project by the Amsterdam University of Applied Sciences about public screens, interactive applications and the added value to public space.

Meer | More ...

Research

Moodwall Moodwall

Moodwall

In een voetgangers-/fietserstunnel onder de Bijlmerdreef in Amsterdam Zuidoost bevindt zich de Moodwall, een interactieve LED-lichtinstallatie, die middels infraroodcamera’s reageert op de bewegingen van passanten.

In a pedestrians/cyclists tunnel in Amsterdam suburb South East, the Moodwall has been installed, an interactive LED-wall, responding to the movements of passers-by.

Meer | More ...

SpaceSee handboek SpaceSee handbook

In het kader van SpaceSee is gewerkt aan een handboek over publieke schermen, hun interactieve mogelijkheden en toegevoegde waarde voor de publieke ruimte.
Dit HANDBOEK SCHERMEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE, VAN INTENTIE TOT GEBRUIK is gereed en kan hier worden besteld.

“As a result of the SpaceSee research project, the GUIDEBOOK SCREENS IN PUBLIC SPACE, about public screens, their interactive potentials and added value to public space, has been published. If you wish to order a copy you can do it here. For now in Dutch, an English version is being considered.”

Meer | More ...