Public Screens Forum

Schermen in de openbare ruimte

Doelstelling van het Public Screens Forum is het verwerven, uitwisselen en verspreiden van kennis, ideeën en inzichten met betrekking tot het gebruik van beeldschermen en interactieve toepassingen in de publieke ruimte, zowel nationaal als internationaal, door middel van bijeenkomsten en publicaties.

Het Public Screens Forum organiseerde reeds symposia over publieke schermen, voordat het op 12 juli 2012 een stichting werd. Er is voor deze officiële identiteit gekozen om aan te kunnen sluiten bij het onderzoeksproject SpaceSee (2011-2013) van de Hogeschool van Amsterdam, geïnitieerd vanuit het lectoraat Interactive Public Spaces. Door het Public Screens Forum kunnen de resultaten van SpaceSee worden gecontinueerd en verder worden ontwikkeld.

The Public Screens Forum’s mission is to gather, exchange and distribute knowledge and ideas concerning the use of screens and interactive applications in public space.

It had already been organizing symposia on public screens, before being established as a foundation in July 2012 to enable continuation and further development of the results of the SpaceSee researchproject (2011-2013), initiated by the lectureship Interactive Public Spaces at the Amsterdam University of Applied Sciences.

—SpaceSee is een onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam, geïnitieerd vanuit het lectoraat Interactive Public Spaces, over publieke schermen, interactieve toepassingen en de mogelijke toegevoegde waarde voor de publieke ruimte.

SpaceSee is a research project by the Amsterdam University of Applied Sciences about public screens, interactive applications and the added value to public space.

Meer | More ...